Yaşa Kuzu Yemi (%16,50 Ham Protein – 2600 Kcal/kg Metabolik Enerji)

2 aylık yaştaki genç kuzuların 7 aylık yaşa veya kesim olgunluğuna kadar geçen dönemde büyüme ve gelişmeleri için gereksinim duyduğu protein, enerji ve diğer besin maddelerini optimum olarak sağlayan konsantre yemdir.

Yaşa Kuzu Yemi Üretiminde Kullanılan Ham Maddeler
Yaşa Kuzu Yemi üretiminde; mısır, arpa, kanola küspesi, ayçiçeği küspesi (%36 ham protein – kabuksuz), ayçiçeği küspesi (%28 ham protein), DDGS ve buğday kepeği kullanılmaktadır.

Yaşa Kuzu Yemi Üretiminde Kullanılmayan Ham Maddeler
Yaşa Kuzu Yemi üretiminde; buğday (hızlı nişasta sindirimi nedeniyle rumen asidozuna neden olur),  üre (NPN), amonyum sülfat (NPN), ayçiçeği kabuğu, hayvansal protein kaynakları, her türlü gıda sanayi artıkları (bisküvi, mantı, çikolata, cips, kuruyemiş vb.) ve iade artıkları kullanılmamaktadır.

Kullanım Avantajları

Yaşa Kuzu Yemi, arpa ile karıştırılmak suretiyle kuzulara rahatlıkla verilebilir.

İçeriğindeki kaliteli ham maddeler sayesinde hoş bir lezzet ve aromaya sahiptir, bu nedenle kuzular tarafından sevilerek tüketilir.

İçerdiğindeki kaliteli protein ve enerji kaynakları sayesinde hızlı büyüme ve gelişme sağlar.

Kuzularda hızlı büyüme ve gelişmeyi sağlayacak yüksek sindirim düzeyine sahip ham maddelerden üretilir.

Dengeli protein ve enerji içeriği ile besi performansını artırır, yağlanmaya yol açmaz.

İmalatında kullanılan güvenli nişasta kaynakları nedeniyle işkembe asidozuna (yem çarpması) yol açmaz, asidoza bağlı ishal gibi sorunların ortaya çıkmasını engeller.

Karaciğer ve sindirim (ishal) sisteminde kesif yemlerdeki toksinlere bağlı ortaya çıkan sorunlar görülmez.

Ekonomik bir yemdir.

Kullanım Alanı ve Şekli

2 aylık yaştaki genç kuzuların 7 aylık yaşa veya kesim olgunluğuna kadar geçen süreçte kullanılır.

Koyun veya keçi işletmelerinde kuzu büyütmede kullanılır.

Kuzuların vücut ağırlığının %9 – 10’u oranında süt veya süt ikame yemi verilmelidir. Bu orandan daha fazla süt içilmesi durumunda konsantre ve kaba yemlere olan ilgi azalacağından işkembe gelişimi gecikir, bu durumda ağırlık artışı yavaşlar.

Aşırı veya kontrolsüz kesif yem tüketimine bağlı ortaya çıkabilecek metabolik sorunları (asidoz ve/ya şişme) önlemek ve fiziksel olarak rumen gelişmesine (kaslanması) katkı sağlamak amacıyla kaliteli kuru otların (kuru çayır veya yonca otu) kuzu büyütme yemine ek olarak verilmesi faydalı olacaktır.

Kuzu Büyütme Yeminin etkin kullanılabilmesi için her gün taze olarak verilmeli, bayat ve kirli yemlerin hayvanlar tarafından tüketilmemesine özen gösterilmelidir. Kuzuların taze ve temiz içme suyuna her zaman erişebilmesi sağlanmalıdır.

Söz konusu besleme döneminde yüksek büyüme ve gelişmeyi sağlamak amacıyla saman yerine çayır kuru otu, yonca kuru otu vb. gibi orta ve yüksek kaliteli kaba yemlerin verilmesi tercih edilmesi daha uygundur.