Kuru Dönem Yemi (%17 Ham Protein – 2600 Kcal/kg Metabolik Enerji)

Kuru Dönem Yemi, doğumuna iki ay kalan gebe ineklerin doğumuna kadar geçen süreçte gereksinim duyduğu protein, enerji ve diğer besin maddelerini optimum olarak sağlanmasında kullanılan konsantre süt yemidir.

Kuru Dönem Yemi Üretiminde Kullanılan Ham Maddeler

Kuru Dönem Yemi; mısır, arpa, mısır gluteni, soya küspesi (%46 ham protein), kanola küspesi, ayçiçeği küspesi (%36 ham protein – kabuksuz), DDGS ve buğday kepeği ham maddelerinden üretilmektedir.

Kuru Dönem Yemi Üretiminde Kullanılmayan Hammaddeler

Kuru Dönem Yemi üretiminde buğday (hızlı nişasta sindirimi nedeniyle rumen asidoza neden olur), üre (NPN), amonyum sülfat (NPN), ayçiçeği kabuğu, ayçiçeği küspesi (%28 ham protein), hayvansal protein kaynakları, her türlü gıda sanayi artıkları (bisküvi, mantı, çikolata, cips, kuruyemiş vb.) ve iade artıkları gibi ham maddeler kullanılmaz.

Kullanım Avantajları

İmalatında kullanılan kaliteli ha maddeler sayesinde hoş bir tat ve aromaya sahiptir, kuru dönemdeki inekler tarafından sevilerek tüketilir.

Anyon-katyon dengesi dikkate alınarak formüle edilir, bu sayede tüketen hayvanlarda süt humması sorunu görülmez.

Yüksek verimli süt ineklerinin erken (fresh) laktasyonda Negatif Enerji Dengesine (NED) girmesini önleyerek ketozu ve yağlı karaciğer sendromunu engeller.

Bileşimindeki kaliteli protein ve enerji kaynakları sayesinde mikrobiyal protein sentezini maksimize eder.

İçerisindeki kaliteli ve güvenli (yavaş sindirilen) nişasta kaynakları sayesinde rumen asidozunu (yem çarpması) önler, asidoza bağlı şekillenen ishal ve ayak problemlerini (laminitis) minimize eder.

Kaliteli premiks (vitaminler ve mineraller) sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek hayvan sağlığını korur, buna karşın besleme kaynaklı üreme (kızgınlık göstermeme ve/ya döl tutmama) ve metabolik sorunlarına (süt humması, tırnak deformasyonu) karşı etkin koruma sağlar.

Kaliteli ve güvenli ham madde kullanımı sayesinde karaciğer, meme bezleri (mastitis), üreme (kızgınlık göstermeme veya döl tutmama) ve sindirim (ishal) sisteminde toksinlere bağlı şekillenen sorunlar görülmez.

Kullanım Alanı ve Şekli

Kuru Dönem Yemi, doğumuna iki ay kalan gebe ineklerin beslenmesinde kullanılır.

Sütçü, damızlıkçı veya etçi sığır barındıran işletmelerde gebe ineklerin beslenmesinde kullanılır.

Kuru Dönem Yeminin, kurudaki ineklere kaba yemler (mısır silajı, yulaf kuru otu vb.) ile birlikte dengeli bir TMR içerisinde verilmesi hem sindirim sağlığı hem de yemden daha fazla yararlanma açısından daha faydalıdır.

Temiz su ve kaya tuzu her daim karma yem tüketen düveler ile kurudaki ineklerin serbest olarak (ad libitum) erişimine uygun olmalıdır.

Kuru Dönem Yeminin, günde en az 2 öğün olarak verilmesi uygundur.

Kuru Dönem Yemine geçişte sindirim sistemi adaptasyonu amacıyla mutlaka en az 7 günlük bir yem geçiş programı uygulanmalıdır.