Prstj 19 Süt Yemi (%19 Ham Protein – 2800 Kcal/kg ME)

Prstij 19 Süt Yemi, yüksek süt veren sağmal ineklerin gereksinim duyduğu protein, enerji ve diğer besin maddelerini optimum düzeyde sağlayan kaliteli konsantre süt yemidir.

Prstj 19 Süt Yemi Üretiminde Kullanılan Ham Maddeler

Prstij 19 Süt Yemi; mısır, arpa, mısır gluteni, soya küspesi (%46 ham protein), kanola küspesi, ayçiçeği küspesi (%36 ham protein – kabuksuz), DDGS ve buğday kepeği ham maddelerinden imal edilmektedir.

Prstj 19 Süt Yemi Üretiminde Kullanılmayan Ham Maddeler

Prstj 19 Süt Yemi üretiminde buğday (hızlı nişasta sindirimi nedeniyle rumen asidoza neden olur), üre (NPN), amonyum sülfat (NPN), ayçiçeği kabuğu, ayçiçeği küspesi (%28 ham protein), hayvansal protein kaynakları, her türlü gıda sanayi artıkları (bisküvi, mantı, çikolata, cips, kuruyemiş vb.) ve iade artıkları gibi ham maddeler kullanılmaz.

Kullanım Avantajları

Rumendeki maksimum mikrobiyal protein sentezi için gerekli kaliteli protein ve enerji kaynaklarını içerir.

Yüksek orandaki bypass protein (%36-38) içeriği ile meme bezlerinin gereksinim duyduğu tüm amino asitleri yeterli ve dengeli sağlayarak süt üretimini maksimize eder, buna karşın azot kayıplarını (üre) azaltır.

Kaliteli enerji ve protein içeriği ile kan üre azotu (BUN) değerlerini normal sınırlar içerisinde tutarak üreme etkinliğini korur.

Süt verimi yüksek olan ineklerin doğumu takip eden süreçte Negatif Enerji Dengesine (NED) girmesini önleyerek ketoza yakalanma riskini azaltır.

Yüksek verimli ineklerin laktasyon persistensini (süt veriminde devamlılık) koruyarak süt üretiminde laktasyon sürecine bağlı oluşan yavaşlamayı azaltır, ineklerin toplam süt verim potansiyeline ulaşmasını sağlar.

İçermiş olduğu kaliteli ve güvenli (yavaş sindirilen) nişasta kaynakları sayesinde rumen asidozu (yem çarpması) riskini minimize eder, asidoza bağlı şekillenebilecek ishal ve ayak problemleri (laminitis) gibi sağlık sorunların ortaya çıkmasını engeller.

İçerisine katılan kaliteli premiks (vitaminler ve mineraller) sayesinde süt üretimi ve üreme performansını arttırır, buna karşın besleme kaynaklı metabolik sorunların (süt humması, tırnak deformasyonu) ortaya çıkmasını engeller.

Kaliteli ve güvenli ham madde kullanımı sayesinde karaciğer, meme bezleri (mastitis), üreme (kızgınlık göstermeme veya döl tutmama) veya sindirim (ishal) sisteminde toksinlere bağlı şekillenen sorunlar görülmez.

Kullanım Alanı ve Şekli

Prstj 19 Süt yemi, verimli sağmal ineklere doğuma 3 hafta kaldığı tarihten itibaren düve yemi ya da kuru dönem yemleri ile karıştırılmak suretiyle alıştırılarak sunulmalıdır.

Doğumdan sonraki süreçte kademeli olarak arttırılmak koşuluyla 6-12 kg arasında Prstj 19 Süt Yeminden verilmesi uygundur.

Sağmal ineklere verilen süt yemi miktarı laktasyon süresince süt verimine göre ayarlanmalıdır.

Kuru döneme geçerken, süt ineklerine kademeli olarak Kuru Dönem Yemi verilmeli, Prstj 19 Süt Yemi kademeli olarak azaltılmalı, sonra tamamen kesilmelidir.

Prstj 19 Süt Yemi,  sağmal ineklerde yüksek süt verimine ulaşmak için kaba yemler (mısır silajı, yonca kuru otu, saman, pancar posası, yulaf kuru otu vb.) ile birlikte dengeli bir TMR içerisinde verilmesi tavsiye edilmektedir.

Prstj 19 Süt Yemini tüketen sağmal inekler temiz su, kaya tuzu ve kaliteli kaba yemlere serbest olarak (ad libitum) erişim imkanına sahip olmalıdır.

Prstj 19 Süt Yeminin, sağmal ineklerin süt verimine göre günde 2-3 öğün olarak verilmesi daha uygundur.

Prstj 19 Süt Yemine yeni geçen sağmal ineklerin sindirim sisteminin adaptasyonu amacıyla en az 7 günlük bir yem geçiş programı uygulanmalıdır.