Ekol 21 Süt Yemi (%21 Ham Protein – 2850 Kcal/kg ME)

Ekol 21 Süt Yemi, süt verimi yüksek kültür ırkı sağmal ineklerinin ihtiyaç duyduğu protein, enerji ve diğer besin maddelerini optimum olarak sağlayan konsantre süt yemidir.

Ekol 21 Süt Yemi Üretiminde Kullanılan Ham Maddeler
Ekol 21 Süt Yemi; mısır, arpa, mısır gluteni, soya küspesi (%46 ham protein), kanola küspesi, ayçiçeği küspesi (%36 ham protein – kabuksuz), DDGS ve buğday kepeği ham maddelerinden üretilmektedir.

Ekol 21 Süt Yemi Üretiminde Kullanılmayan Ham Maddeler

Ekol 21 Süt Yemi üretiminde buğday (hızlı nişasta sindirimi nedeniyle rumen asidoza neden olur), üre (NPN), amonyum sülfat (NPN), ayçiçeği kabuğu, ayçiçeği küspesi (%28 ham protein), hayvansal protein kaynakları, her türlü gıda sanayi artıkları (bisküvi, mantı, çikolata, cips, kuruyemiş vb.) ve iade artıkları gibi ham maddeler kullanılmaz.

Kullanım Avantajları

Maksimum rumen mikrobiyal protein sentezini sağlamak amacıyla kaliteli protein ve enerji kaynakları içerir.

Yüksek düzeyde bypass protein (%41) içeriği ile süt üretimi için gerekli tüm amino asitleri optimum düzeyde sağlayarak süt üretimini maksimize eder, buna karşın azot kayıplarını (üre) azaltır.

Kandaki üre azotu (BUN) konsantrasyonunu normal sınırlar içerisinde tutarak üreme etkinliğini korur.

Üretiminde kullanılan güvenli (yavaş sindirilen) nişasta kaynakları sayesinde rumen asidozunu (yem çarpması) önler, asidoz kaynaklı meme yangısı, ishal ve ayak problemleri (laminitis) gibi sorunları minimize eder.

İçerisindeki kaliteli premiks (vitaminler ve mineraller) sayesinde süt verimi performansını arttırır, buna karşın besleme ile ilgili metabolik hastalıklara karşı koruma sağlar.

Yüksek laktasyon persistensini (süt veriminde devamlılık) koruyarak süt üretiminde meydana gelen azalmayı yavaşlatır, sağmal ineklerin potansiyel süt verimlerine ulaşmasını sağlar.

Kaliteli ve güvenli ham madde kullanımı sayesinde karaciğer, meme bezleri (mastitis), üreme (kızgınlık göstermeme veya döl tutmama) veya sindirim (ishal) sisteminde toksinlere bağlı şekillenen sorunlar görülmez.

Yüksek verimli sağmal ineklerin doğumu takiben oluşan Negatif Enerji Dengesine (NED) girmelerini önleyerek ketoza yakalanmalarını engeller.

Kullanım Alanı ve Şekli

Ekol 21 Süt Yemi; kuru dönemdeki ineklerde ya da gebe düvelerde doğuma son 2 hafta kaldığı dönemden itibaren alıştırarak başlamak üzere, doğumdan sonra ki ilk 3 ay süresince kullanımı uygundur.

Eğer ki işletmedeki hayvanlar ayrı besleme gruplarına tabi tutulamazsa sağmal gün sayısı artan hayvanlara daha az yem verilmek suretiyle kuru döneme kadar da kullanımı mümkündür.

Ekol 21 Süt Yemini özellikle sağmal ineklerin beslenmesinde sulu kaba yem şeklinde tabir edilen; mısır silajı, yaş pancar posası, reygrass silajı vb kaba yemlere sahip işletmeler ile arpa, mısır vb. tahıl kırması kullanılan işletmeler kullanabilir.

Ekol 21 Süt Yemini konsantre yem olarak tek başına kullanılabileceği gibi işletmelerde bulunan tahıl ezmeleri ile karıştırılarak da kullanılabilir.