Yaşa 18 Süt Yemi (%18 Ham Protein – 2550 Kcal/kg Metabolik Enerji)

Mısır silajı, saman gibi yemlerin kaba yemleri tüketen orta düzeyde süt veren sağmal ineklerin gereksinim duyduğu protein, enerji ve diğer besin maddelerinin sağlanmasında kullanılan konsantre süt yemidir. Tüm laktasyon dönemi boyunca güvenle kullanılabilir.

Yaşa 18 Süt Yemi Üretiminde Kullanılan Ham Maddeler
Yaşa 18 Süt Yemi üretiminde; mısır, arpa, arpa, ayçiçeği küspesi (%36 ham protein – kabuksuz), ayçiçeği küspesi (%28 ham protein) ve buğday kepeği kullanılmaktadır.

Yaşa 18 Süt Yeminde Üretiminde Kullanılmayan Ham Maddeler
Yaşa 18 Süt Yemi üretiminde; buğday (hızlı nişasta sindirimi nedeniyle rumen asidozuna neden olur),  üre (NPN), amonyum sülfat (NPN), ayçiçeği kabuğu, hayvansal protein kaynakları, her türlü gıda sanayi artıkları (bisküvi, mantı, çikolata, cips, kuruyemiş vb.) ve iade artıkları kullanılmamaktadır.

Kullanım Avantajları

Sağmal ineklerin süt üretimi için gereksinim duyduğu protein ve enerjiyi yeterli düzeyde sağlar, buna karşın verimliliği olumsuz şekilde etkileyebilecek azot kayıplarını (üre) azaltır.

Süt sığırlarında üreme etkinliğini olumsuz yönde etkileyebilecek kan üre azotu (BUN) değerlerini normal sınırlar içerisinde tutar.

İmalatında kullanılan güvenli (yavaş sindirilen) nişasta kaynakları sayesinde hayvanların rumen asidozuna yakalanmasını (yem çarpması) önler, asidoza bağlı ishal ve ayak problemleri (laminitis) gibi sağlık sorunları şekillenmez.

Kaliteli ve güvenli ham madde kullanımı sayesinde karaciğer, meme bezleri (mastitis), üreme (kızgınlık göstermeme veya döl tutmama) ve sindirim (ishal) sistemlerinde toksinlere bağlı şekillenen sorunlar görülmez.

Ekonomik bir yemdir.

Kullanım Alanı ve Şekli

Yaşa 18 Süt Yemi, kuru dönemin sonuna yaklaşan ineklerde veya gebe düvelerde kullanılmaya başlamak suretiyle tüm laktasyon boyunca kullanılabilir.

İşletmede grup bazında besleme yapılmıyor ise sağmal gün sayısı artan ineklere daha az yem verilmek suretiyle kuru döneme kadar da kullanılabilir.

Yaşa 18 Süt Yemini sağmal ineklerin beslenmesinde sulu kaba yem şeklinde tabir edilen mısır silajı, yaş pancar posası, reygrass silajı vb. gibi kaba yemlere sahip işletmeler ile arpa, mısır vb. gibi tahıl kırması kullanan işletmeler kullanabilir.

Yaşa 18 Süt Yemi, dane ve/ya kaba yemler (mısır silajı, yonca kuru otu, saman, pancar posası, yulaf kuru otu vb.) ile birlikte TMR içerisinde sağmal ineklere verilmesi hem süt verimi hem de sağlık açısından daha uygundur.

Hayvanların her daim temiz su, kaya tuzu ve kaliteli kaba yemlere serbest erişimi (ad libitum) bulunmalıdır.

Yaşa 18 Süt Yeminin verim düzeyine bağlı olarak 2 veya 3 öğün olarak verilmesi uygundur.

Başka bir konsantre yemden Yaşa 18 Süt Yemine geçişte en az 5 günlük bir yem geçiş programı uygulanmalıdır.