Rekortmen 20 Süt Yemi (%20 Ham Protein – 2800 Kcal/kg ME)

Rekortmen 20 Süt Yemi, yüksek süt veren ineklerin gereksinim duyduğu protein, enerji ve diğer besin maddelerini optimum düzeyde sağlayan kaliteli konsantre süt yemidir.

Rekortmen 20 Süt Yemi Üretiminde Kullanılan Ham Maddeler

Rekortmen 20 Süt Yemi; mısır, arpa, mısır gluteni, soya küspesi (%46 ham protein), kanola küspesi, ayçiçeği küspesi (%36 ham protein – kabuksuz), DDGS ve buğday kepeği ham maddelerinden üretilmektedir.

Rekortmen 20 Süt Yemi Üretiminde Kullanılmayan Ham Maddeler

Rekortmen 20 Süt Yemi üretiminde buğday (hızlı nişasta sindirimi nedeniyle rumen asidoza neden olur), üre (NPN), amonyum sülfat (NPN), ayçiçeği kabuğu, ayçiçeği küspesi (%28 ham protein), hayvansal protein kaynakları, her türlü gıda sanayi artıkları (bisküvi, mantı, çikolata, cips, kuruyemiş vb.) ve iade artıkları gibi ham maddeler kullanılmaz.

Kullanım Avantajları

Kaliteli protein ve enerji kaynakları içeriği ile rumende maksimum mikrobiyal protein sentezini destekler.

Yüksek by-pass protein (%36-38) içeriği ile süt sentezi için gereksinim duyulan tüm amino asitleri optimum düzeyde sağlayarak süt üretimini maksimize eder, buna karşın azot kayıplarını (üre) önemli düzeyde azaltır.

Süt sığırlarının üreme etkinliğinde rol oynayan kan üre azotu (BUN) değerlerini normal sınırlar içerisinde tutar.

Doğum sonrasında şekillenen Negatif Enerji Dengesini (NED) minimize ederek, yüksek süt veren ineklerin laktasyon başlangıcında ketoza yakalanması riskini azaltır.

Toplam süt veriminde rol oynayan laktasyon persistensini (süt veriminde devamlılık) koruyarak süt üretimindeki düşüşü yavaşlatır, süt verim potansiyelini korur.

Üretiminde kullanılan güvenli (yavaş sindirilen) nişasta kaynakları sayesinde rumen asidozunu (yem çarpması) önler, verim performansını olumsuz etkileyen ishal ve ayak problemleri (laminitis) gibi sorunların ortaya çıkmasına mani olur.

Kaliteli premiks (vitaminler ve mineraller) içeriği ile laktasyon ve üreme performansını arttırır, buna karşın besleme kaynaklı metabolik sorunları (süt humması, tırnak deformasyonu) minimize eder.

Kaliteli ve güvenli ham madde kullanımı sayesinde karaciğer, meme bezleri (mastitis), üreme (kızgınlık göstermeme veya döl tutmama) veya sindirim (ishal) sisteminde toksinlere bağlı şekillenen sorunlar görülmez.

Kullanım Alanı ve Şekli

Rekortmen 20 Süt yemi, verimli sağmal ineklere doğuma 3 hafta kaldığı tarihten itibaren düve yemi ya da kuru dönem yemleri ile karıştırılmak suretiyle alıştırılarak sunulmalıdır.

Doğumdan sonraki süreçte kademeli olarak arttırılmak koşuluyla 6-12 kg arasında Rekortmen 20 Süt Yeminden verilmesi uygundur.

Sağmal ineklere verilen süt yemi miktarı laktasyon süresince süt verimine göre ayarlanmalıdır.

Kuru döneme geçerken, süt ineklerine kademeli olarak Kuru Dönem Yemi verilmeli, Rekortmen 20 Süt Yemi kademeli olarak azaltılmalı, sonra tamamen kesilmelidir.

Rekortmen 20 Süt Yemi süt verimi yüksek sağmal ineklerin bulunduğu işletmelerde kaba yemlerle birlikte yeterli ve dengeli bir şekilde karıştırılarak verilmesi tavsiye edilir.

Rekortmen 20 Süt Yemi, sağmal ineklere kaba yemler (mısır silajı, yonca kuru otu, saman, pancar posası, yulaf kuru otu vb.) ile birlikte TMR içerisinde verilmelidir.

Rekortmen 20 Süt Yemini tüketen sağmal inekler; temiz su, kaya tuzu ve kaliteli kaba yemlere serbest olarak (ad libitum) erişebilmelidir.

Rekortmen 20 Süt Yemi, sağmal ineklerin süt verimine göre günde 2-3 öğün olarak verilmesi uygundur.

Rekortmen 20 Süt Yemine geçişte sağmal ineklerin yeni yeme adaptasyonu amacıyla en az 7 günlük bir yem geçiş programı uygulanmalıdır.