Manav Arpa Flake

Arpa Flake yüksek nişasta jelatinizasyon özelliğine sahip bir üründür. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların beslenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kullanım Avantajları

Manav Arpa Flake üretimde kullanılan yöntem nedeniyle büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda %100’e yakın yararlanım sağlar.

Arpa Flake besi süresini kısaltırken karkas kalitesini ve randımanını artımaktadır.

Manav Arpa Flake besi hayvanlarında mozaik yağlanmayı (mermerleşme) teşvik ederek daha kaliteli et üretimine katkı sağlar.

Manav Arpa Flake daha hızlı canlı ağırlık kazancı sağlayarak besinin daha kısa sürede tamamlanmasına olanak sağlar, besi süresinin kısalması işletme kârlılığının artmasına neden olur.

Arpa Flake kullanımında besleme kârlılığı %10-15 arasında artmaktadır.

Arpa Flake ile Arpa Ezmesi Arasındaki Farklar

Manav Arpa Flake, arpa ezmesine kıyasla daha lezzetli bir tada ve daha hoş bir kokuya sahiptir. Bu avantajları sayesinde yem tüketimini, dolayısıyla süt ve et verimini artırır.

Flake işlemi nişasta jelatinizasyonunu artırmaktadır. Bu işlem arpa ezmesinde %80 civarında olan sindirilebilirliği Arpa Flake’de %95 düzeyine kadar çıkarabilmektedir.

Manav Arpa Flake, karkas kalitesini (mozaik yağlanma), verimini ve randımanını iyileştirir, besi süresini kısaltarak işletme karlılığını %10-15 oranında artırır.

Manav Arpa Flake, doğum sonrası süreçte sağmal ineklerinde rahimin (uterus) hızlı toparlanmasına yardımcı olur, erken laktasyonda yüksek verimli hayvanların negatif enerji dengesine girme riskini azaltır, bu sayede döl tutma performansına olumlu katkıda bulunur.

Manav Arpa Flake üretim aşaması sonrasında fire vermez, küflenmez ve uzun süre tazeliğini korur.

Kullanım Alanı ve Şekli

Manav Arpa Flake büyükbaş (süt inekleri, besi sığırları) ve küçükbaş (besi kuzuları, sağmal koyun ve keçiler) hayvanların beslenmesinde yoğunlukla kullanılmaktadır.