Prenses Kuzu Besi Yemi (%16,50 Ham Protein – 2800 Kcal/kg Metabolik Enerji)

Kuzuların, yaşamın ilk haftasından başlayarak kesim olgunluğuna ulaşıncaya kadar geçen süreçte büyüme ve gelişmeleri için gereksinim duydukları protein, enerji ve diğer besin maddelerini optimum olarak sağlayan konsantre yemdir.

 Prenses Kuzu Besi Yemi Üretiminde Kullanılan Ham Maddeler

Prenses Kuzu Besi Yemi; mısır, arpa, mısır glüteni, soya küspesi (%46 ham protein) ve buğday kepeğinden imal edilmektedir.

Prenses Kuzu Besi Yemi Üretiminde Kullanılmayan Ham Maddeler

Prenses Kuzu Besi Yemi üretiminde buğday (hızlı nişasta sindirimi nedeniyle işkembe asidozuna yol açar), üre (NPN), amonyum sülfat (NPN), ayçiçeği kabuğu, ayçiçeği küspesi (%28 ham protein), hayvansal protein kaynakları, her türlü gıda sanayi artıkları (bisküvi, mantı, çikolata, cips, kuruyemiş vb.), iade artıkları kullanılmamaktadır.

Kullanım Avantajları

Yem tüketiminde etkili olan hoş bir tat ve aromaya sahiptir, kuzular tarafından isteyerek ve sevilerek tüketilir.

İmalatında kullanılan kaliteli protein, nişasta kaynakları ile premiks (vitaminler ve mineraller) sayesinde kuzularda daha hızlı büyüme ve daha yüksek canlı ağırlık artışı elde edilir.

Kuzu ölümlerine veya üretim kayıplarına neden olan ishal ve idrar taşı oluşumunu engelleyen katkılar içerir.

Maksimum büyüme ve gelişmeyi sağlamak amacıyla yüksek sindirim düzeyine sahip kaliteli ham maddelerden imal edilir.

Besin maddelerinin sindirim ve emiliminde etkin rol oynayan işkembe gelişimini uyararak yemlerden daha etkin yararlanmayı sağlar.

Hızlı büyüme ve gelişmeyi artırarak kuzuların daha erken yaşta sütten kesilmesini sağlar.

Bileşimindeki kaliteli dane yemler sayesinde işkembe asidozunu (yem çarpması) önler, ishal gibi sağlık sorunlarının en az düzeyde görülmesini sağlar.

İçeriğindeki kaliteli premiks (vitaminler ve mineraller) bağışıklık sistemini destekleyerek büyüme performansını iyileştirir, Beyaz Kas Hastalığı gibi hastalıklara karşı etkin koruma sağlayarak verim kayıplarını minimize eder.

Güvenli ham madde kullanımı sayesinde kesif yemlerdeki mikrobiyal bozulmaya bağlı toksin üretimi görülmez.

Kullanım Alanı ve Şekli

Besiye alınmış kuzularda veya oğlaklarda doğumun ilk haftasından itibaren kullanılmaya başlanarak kesim olgunluğuna kadar geçen süreçte kullanılır.

Prenses Kuzu Besi Yemi, doğumun ilk haftasından itibaren kuzu ve oğlakların önlerinde günlük taze olarak serbest (ad libitum) bulundurulmalıdır. Bunun yanında ikinci haftadan itibaren çayırotu, yulaf, buğday hasılı, fiğ, korunga vb. gibi kuru otlar serbest olarak sunulmalıdır.

Taze ve kaliteli içme suyu ile kaya tuzu kuzuların önünde bulundurulmalıdır.

Kuzu ve oğlaklar, gıda zehirlenmesine (enterotoksemi, öd, çelerme, Clostridium perfringens) karşı 10 günlük yaşta mutlaka aşılanmalıdır. Aşının ikinci dozunun 30 günlük yaşta yapılması koruyucu etkisinin besi sonuna kadar sürdürülmesinde etkili olmaktadır.

Besi sürecinde herhangi bir aşamasında Prenses Kuzu Besi Yemine geçiş yapılacak ise mutlaka 7 günlük bir yem geçiş dönemi uygulanmalıdır.

Aşırı kesif yem tüketimine bağlı oluşabilecek metabolik sorunları (asidoz) önlemek amacıyla kuzulara kuru ot verilmesi işkembe sağlığı bakımından faydalı olacaktır.

Kuzu besi yemlerinin kirlenmemesine veya bayatlamamasına özen gösterilmelidir. Otomatik (akıllı) oluklu yemlik kullanan işletmelerde yemlikler gün aşırı temizlenmelidir.

Prenses Kuzu Besi Yemini tüketen hayvanlara başka bir konsantre yemin veya tahıl kırma – flakenin (buğday, arpa, mısır vb.) verilmesi gerekmez. İstenirse Prenses Kuzu Besi Yemine ek olarak bir miktar tahıl kırması-ezmesi kuzulara verilebilir.