Yaşa Buzağı Yemi (%16,50 Ham Protein – 2600 Kcal/kg Metabolik Enerji)

Genç buzağıların, yaşamın ilk 6 aylık döneminde (1-6 aylık yaş) büyüme ve gelişmeleri için gereksinim duyduğu protein, enerji ve diğer besin maddelerini optimum olarak sağlayan konsantre yemdir.

Yaşa Buzağı Yemi Üretiminde Kullanılan Ham Maddeler
Yaşa Buzağı Yemi üretiminde; mısır, arpa, kanola küspesi, ayçiçeği küspesi (%36 ham protein – kabuksuz), ayçiçeği küspesi (%28 ham protein), DDGS ve buğday kepeği kullanılmaktadır.

Yaşa Buzağı Yemi Üretiminde Kullanılmayan Ham Maddeler
Yaşa Buzağı Yemi üretiminde; buğday (hızlı nişasta sindirimi nedeniyle rumen asidozuna neden olur),  üre (NPN), amonyum sülfat (NPN), ayçiçeği kabuğu, hayvansal protein kaynakları, her türlü gıda sanayi artıkları (bisküvi, mantı, çikolata, cips, kuruyemiş vb.) ve iade artıkları kullanılmamaktadır.

Kullanım Avantajları

İçeriğindeki kaliteli maddeler nedeniyle hoş bir tat ve lezzete sahiptir, buzağılar tarafından sevilerek tüketilir.

İmalatında kullanılan kaliteli protein ve enerji kaynakları ile premiks (vitaminler ve mineraller) sayesinde iyi düzeyde büyüme ve canlı ağırlık artışı sağlar.

Buzağılarda büyüme ve gelişmeyi sağlayacak yüksek sindirim düzeyine sahip kaliteli ham maddelerden imal edilir.

Dengeli protein ve enerji içeriği ile kas – iskelet gelişimini uyararak büyümeyi destekler, yağlanmaya yol açmaz.

Üretiminde kullanılan güvenli nişasta kaynakları nedeniyle işkembe asidozunu (yem çarpması) önler, asidoza bağlı şekillenen ishal ve ayak problemleri gibi sağlık sorunları görülmez.

Üretiminde kullanılan kaliteli ve güvenli ham maddeler sayesinde kesif yemlerdeki toksinlere bağlı ortaya çıkan karaciğer ve sindirim sistemi sorunları görülmez.

Ekonomik bir yemdir.

Kullanım Alanı ve Şekli

Buzağılarda 1 aylık yaştan başlayarak 7 aylık yaşa kadar kullanılır.

Büyükbaş sığırı yetiştiriciliği yapılan işletmelerdeki buzağıların beslenmesinde kullanılır.

Yaşa Buzağı Yemi her gün taze olarak buzağılara sunulmalı, yemliklerde bayat veya kirli yem bulunmamasına özen gösterilmelidir.  Buzağılar her zaman taze ve temiz içme suyuna ulaşabilmelidir.

Saman gibi hızlı büyüme ve gelişmeyi desteklemeyecek düşük kaliteli kaba yemlerin bu dönemde kullanılması tavsiye edilmez.