Prenses 20 Süt Yemi (%20 Ham Protein – 2650 Kcal/kg Metabolik Enerji)

Prenses 20 Süt Yem, süt verimi yüksek ineklerinin gereksinim duyduğu kaliteli protein, enerji ve diğer besin maddelerini optimum olarak sağlayan konsantre süt yemidir.

Prenses 20 Süt Yemi Üretiminde Kullanılan Ham Maddeler

Prenses 20 Süt Yemi; mısır, arpa, mısır gluteni, soya küspesi (%46 ham protein), kanola küspesi, ayçiçeği küspesi (%36 ham protein – kabuksuz), DDGS ve buğday kepeği ham maddelerinden üretilmektedir.

Prenses 20 Süt Yeminde Üretiminde Kullanılmayan Ham Maddeler

Prenses 20 Süt Yemi üretiminde buğday (hızlı nişasta sindirimi nedeniyle rumen asidoza neden olur), üre (NPN), amonyum sülfat (NPN), ayçiçeği kabuğu, ayçiçeği küspesi (%28 ham protein), hayvansal protein kaynakları, her türlü gıda sanayi artıkları (bisküvi, mantı, çikolata, cips, kuruyemiş vb.) ve iade artıkları gibi ham maddeler kullanılmaz.

Kullanım Avantajları

Bileşimindeki kaliteli protein ve enerji kaynakları sayesinde rumende maksimum mikrobiyal protein sentezi sağlar.

Yüksek bypass protein içeriği sayesinde sağmal ineklerin süt sentezi için ihtiyaç duyduğu tüm amino asitleri yeterli ve dengeli sağlayarak süt üretimini maksimize eder, buna karşın azot kayıplarını (üre) azaltır.

Kandaki üre azotu (BUN) konsantrasyonu normal sınırlar içerisinde kalmasını sağlayarak üreme performansını korur.

Yüksek verimli sağmal ineklerin doğumu takip eden süreçte Negatif Enerji Dengesine (NED) girmesini önleyerek ketoza riskini minimize eder.

Potansiyel süt üretimini belirleyen laktasyon persistensini (süt veriminde devamlılık) koruyarak süt verimindeki yaşanan fizyolojik azalmanın daha yavaş seyrini sağlar, işletme karlılığı artırır.

İmalatında kullanılan güvenli (yavaş sindirilen) nişasta kaynakları sayısında rumen asidozu (yem çarpması) riskini azaltır, rumen asidozuna bağlı ishal ve ayak problemleri (laminitis) .

İçeriğinde yer alan kaliteli premiks (vitaminler ve mineraller) sayesinde bağışıklık sistemini destekler, buna karşın besleme kaynaklı üreme (kızgınlık göstermeme veya döl tutmama) veya metabolik sorunlara (süt humması, tırnak deformasyonu) karşı koruma sağlar.

Kaliteli ve güvenli ham madde kullanımı sayesinde karaciğer, meme bezleri (mastitis), üreme (kızgınlık göstermeme veya döl tutmama) ve sindirim (ishal) sisteminde toksinlere bağlı şekillenen sorunlar görülmez.

Kullanım Alanı ve Şekli

Prenses 20 Süt Yemi, kuru dönemdeki inekler ile gebe düvelerde doğuma son 2 hafta kaldığı dönemden itibaren alıştırarak başlamak üzere, doğumdan sonra ki ilk 3 aylık dönemde verilmesi uygundur.

Eğer ki işletmedeki sağmal inekler ayrı besleme gruplarına ayrılmayacaksa sağmal gün sayısı artan ineklere daha az yem vererek kuru döneme kadar da kullanımı mümkündür.

Prenses 20 Süt Yemini özellikle sağmal ineklerin beslenmesinde su içeriği yüksek kaba yem şeklinde tabir edilen; mısır silajı, yaş pancar posası, reygrass silajı vb. materyallere sahip işletmeler ile arpa, mısır vb. tahıl kırması kullanılan işletmelerin kullanımı için uygundur.

Prenses 20 Süt Yemi sağmal ineklere dane ve/ya kaba yemler (mısır silajı, yonca kuru otu, saman, pancar posası, yulaf kuru otu vb.) ile birlikte dengeli bir TMR içerisinde sunulması sindirim sistemi sağlığı ve etkinliği bakımından daha faydalı olacaktır.

Sağmal inekler her daim temiz su, kaya tuzu ve kaliteli kaba yemlere serbest olarak (ad libitum) erişebilme imkanı verilmelidir.

Prenses 20 Süt Yemi sağmal ineklerin süt üretimine göre günde 2-3 öğün olarak verilmesi daha uygundur.

Prenses 20 Süt Yemine geçişte sindirim sisteminin adaptasyonu ve hayvan sağlığının korunması amacıyla en az 7 günlük bir yem geçiş programı uygulanmalıdır.