Enerji Besi Yemi (%15 Ham Protein – 2700 Kcal/kg Enerji)

Enerji Besi Yemi, besi kabiliyeti yüksek dana ve tosunların gereksinim duyduğu protein, enerji ve diğer besin maddelerini optimum düzeyde sağlayan konsantre besi yemidir.

Enerji Besi Yemi Üretiminde Kullanılan Ham Maddeler

Enerji Besi Yemi; mısır, arpa, mısır gluteni, soya küspesi (%46 ham protein), kanola küspesi, ayçiçeği küspesi (%36 ham protein – kabuksuz), DDGS ve buğday kepeği ham maddelerinden üretilmektedir.

 Enerji Besi Yemi Üretiminde Kullanılmayan Ham Maddeler

Enerji Besi Yemi üretiminde buğday (hızlı nişasta sindirimi nedeniyle rumen asidoza neden olur), üre (NPN), amonyum sülfat (NPN), ayçiçeği kabuğu, ayçiçeği küspesi (%28 ham protein), hayvansal protein kaynakları, her türlü gıda sanayi artıkları (bisküvi, mantı, çikolata, cips, kuruyemiş vb.) ve iade artıkları gibi ham maddeler kullanılmaz.

 Kullanım Avantajları

Besi dana ve sığırlarında hızlı vücut gelişimini desteklemek amacıyla kaliteli protein ve enerji kaynaklarından üretilir. Besinin ileriki dönemlerinde yüksek canlı ağırlık kazancı ve karkas verimi sağlar.

Besi performansını yükselterek besi periyodunu kısaltır, karlılığı artırır.

İçerdiği kaliteli protein (%27 bypass) sayesinde protein sentezi için gerekli tüm amino asitleri yeterli ve dengeli sağlayarak besi performansını maksimize eder, buna karşın azot kayıplarını (üre) azaltır.

Sığır besisinde istenmeyen deri altı ve karın boşluğundaki yağlanmayı azaltırken, karkas ve et randımanını arttırır.

Kaliteli yem ham maddeleri ve premiks içeriği ile kırmızı eti oksidasyona karşı koruyarak raf ve tüketim ömrünü uzatır.

Üretiminde kullanılan güvenli (yavaş sindirilen) nişasta kaynakları sayesinde rumen asidozunu (yem çarpması) önler, besi performansını olumsuz yönde etkileyen ishal ve ayak problemleri (laminitis) gibi sorunların ortaya çıkmasını engeller.

İçerisinde yer alan kaliteli premiks (vitaminler ve mineraller) sayesinde bağışıklık sistemini destekleyerek hastalıklara karşı koruma sağlar, besi performansını artırır.

Kaliteli ve güvenli ham madde kullanımı sayesinde karaciğer ve sindirim (ishal) sisteminde toksinlere bağlı sorunlar görülmez.

Kullanım Alanı ve Şekli

Besiye alınan dana ve tosunların canlı ağırlığının %2’sini bulan kaba yemle birlikte günde 100 kg canlı ağırlık için 1,5 kg Enerji Besi Yemi ile başlayıp bu miktar besi devresi ilerledikçe 2 ve 2,5 kg üzerine çıkarılmalıdır.

Enerji Besi Yeminin besideki sığırlara kaba yemler (mısır silajı, yonca kuru otu, saman, yulaf kuru otu vb.) ile birlikte dengeli bir TMR içerisinde verilmesi daha faydalıdır.

Enerji Besi Yemini tüketen dana ve tosunlar her daim temiz su, kaya tuzu ve kaliteli kaba yemlere serbest olarak (ad libitum) ulaşabilmelidir.

Enerji Besi Yeminin günde 2 öğün olarak verilmesi en uygun yemleme uygulamasıdır.

Sindirim sistemi sağlığını korumak amacıyla başka bir besi yeminden Enerji Besi Yemine geçişte en az 7 günlük bir yem geçiş programı uygulanmalıdır.