Prenses 21 Süt Yemi (%21 Ham Protein – 2700 Kcal/kg Metabolik Enerji)

Prenses 21 Süt Yem, konsantre yem ile veya konsantre yem yanında arpa, buğday, mısır gibi tahıllarla beslenen yüksek verimli süt ineklerinin gereksinim duyduğu kaliteli protein, enerji ve diğer besin maddelerini optimum olarak sağlayan konsantre süt yemidir.

Prenses 21 Süt Yemi Üretiminde Kullanılan Ham Maddeler

Prenses 21 Süt Yemi; mısır, arpa, mısır gluteni, soya küspesi (%46 ham protein), kanola küspesi, ayçiçeği küspesi (%36 ham protein – kabuksuz), DDGS ve buğday kepeği ham maddelerinden üretilmektedir.

Prenses 21 Süt Yeminde Üretiminde Kullanılmayan Ham Maddeler

Prenses 21 Süt Yemi üretiminde buğday (hızlı nişasta sindirimi nedeniyle rumen asidoza neden olur), üre (NPN), amonyum sülfat (NPN), ayçiçeği kabuğu, ayçiçeği küspesi (%28 ham protein), hayvansal protein kaynakları, her türlü gıda sanayi artıkları (bisküvi, mantı, çikolata, cips, kuruyemiş vb.) ve iade artıkları gibi ham maddeler kullanılmaz.

Kullanım Avantajları

İmalatında kullanılan kaliteli protein ve enerji kaynakları sayesinde maksimum mikrobiyal protein sentezi sağlar, süt verimini artırır.

Yüksek  bypass protein içeriği ile yüksek verimli ineklerin süt sentezi için ihtiyaç duyduğu tüm amino asitleri optimum olarak sağlayarak süt üretim etkinliğini artırır, buna karşın azot kayıplarını (üre) azaltır.

Kandaki üre azotu (BUN) konsantrasyonunu normal sınırlar içerisinde kalmasını sağlayarak üreme etkinliğini korur.

Yüksek süt veren ineklerin doğumu takip eden süreçte Negatif Enerji Dengesine (NED) girmesini önleyerek ketoz riskini minimize eder.

Laktasyon persistensini (süt veriminde devamlılık) koruyarak süt üzerindeki fizyolojik azalmayı yavaşlatır, süt sığırlarının potansiyel süt verimine ulaşmasını sağlar.

İçeriğindeki kaliteli ham maddeler sayesinde 1 kg Prenses 21 Süt Yemine karşılık 2,0 kg civarında süt elde edilebilir.

Üretiminde kullanılan yavaş sindirilen (güvenli) nişasta kaynakları nedeniyle rumen asidozunu (yem çarpması) önler, asidoza bağlı şekillenen ishal ve ayak problemleri (laminitis) gibi sağlık sorunların ortaya çıkmasını engeller.

Bileşimindeki kaliteli premiks (vitaminler ve mineraller) sayesinde süt üretimini arttırır, buna karşın besleme kaynaklı üreme (kızgınlık göstermeme ve/ya döl tutmama) ve metabolik sorunların (süt humması, tırnak deformasyonu) görülme sıklığını azaltır.

Kaliteli ve güvenli ham madde kullanımı sayesinde karaciğer, meme bezleri (mastitis), üreme (kızgınlık göstermeme veya döl tutmama) ve sindirim (ishal) sisteminde toksinlere bağlı şekillenen sorunlar görülmez.

Kullanım Alanı ve Şekli

Prenses 21 Süt Yemi, kuru dönemdeki inekler ile gebe düvelerde doğuma son 2 hafta kaldığı dönemden itibaren alıştırarak başlamak üzere doğumdan sonra ki ilk 3 ay süresince verilmesi uygundur.

Eğer ki işletmedeki sağmal inekler ayrı besleme gruplarına ayrılmayacaksa sağmal gün sayısı artan ineklere daha az yem vererek kuru döneme kadar da kullanımı mümkündür.

Prenses 21 Süt Yemini özellikle sağmal ineklerin beslenmesinde su içeriği yüksek kaba yem şeklinde tabir edilen; mısır silajı, yaş pancar posası, reygrass silajı vb. materyallere sahip işletmeler ile arpa, mısır vb. tahıl kırması kullanılan işletmelerin kullanımı için uygundur.

Prenses 21 Süt Yemi sağmal ineklere dane ve/ya kaba yemler (mısır silajı, yonca kuru otu, saman, pancar posası, yulaf kuru otu vb.) ile birlikte dengeli bir TMR içerisinde sunulması sindirim sistemi sağlığı ve etkinliği bakımından daha faydalı olacaktır.

Sağmal inekler her daim temiz su, kaya tuzu ve kaliteli kaba yemlere serbest olarak (ad libitum) erişebilme imkanı verilmelidir.

Prenses 21 Süt Yemi sağmal ineklerin süt üretimine göre günde 2-3 öğün olarak verilmesi daha uygundur.

Prenses 21 Süt Yemine geçişte sindirim sisteminin adaptasyonu ve hayvan sağlığının korunması amacıyla en az 7 günlük bir yem geçiş programı uygulanmalıdır.