Düve Yemi (%17 Ham Protein – 2700 Kcal/kg Metabolik Enerji)

Düve Yemi, damızlık olarak yetiştirilen düvelerin 6 aylık dönemden doğumuna 3-6 hafta kalana kadar geçen süreçte gereksinim duyduğu protein, enerji ve diğer besin maddelerini optimum olarak sağlanmasında kullanılan konsantre yemdir.

Düve Yemi Üretiminde Kullanılan Ham Maddeler

Düve Yemi; mısır, arpa, mısır gluteni, soya küspesi (%46 ham protein), kanola küspesi, ayçiçeği küspesi (%36 ham protein – kabuksuz), DDGS ve buğday kepeği ham maddelerinden üretilmektedir.

Düve Yeminde Üretiminde Kullanılmayan Ham Maddeler

Düve Yemi üretiminde buğday (hızlı nişasta sindirimi nedeniyle rumen asidoza neden olur), üre (NPN), amonyum sülfat (NPN), ayçiçeği kabuğu, ayçiçeği küspesi (%28 ham protein), hayvansal protein kaynakları, her türlü gıda sanayi artıkları (bisküvi, mantı, çikolata, cips, kuruyemiş vb.) ve iade artıkları gibi ham maddeler kullanılmaz.

Kullanım Avantajları

Üretiminde kullanılan kaliteli ham maddeler sayesinde hoş bir tat ve aromaya sahiptir, düveler tarafından sevilerek tüketilir.

Büyüme ve gelişmede rol oynayan işkembenin gelişimini uyararak yemden yararlanma etkinliğini artırır.

İşkembedeki mikrobiyal protein sentezini maksimize etmek amacıyla kaliteli protein ve enerji kaynaklarından imal edilmektedir.

Hızlı büyüme ve gelişmeyi sağlayacak yüksek sindirilebilir özelliğe sahip kaliteli ham maddelerden imal edilir.

Bileşimindeki kaliteli protein ve enerji kaynakları sayesinde üreme etkinliğini korunmasında rol oynayan kan üre konsantrasyonunun normal sınırlar içerisinde tutulmasını sağlar.

İmalatında kullanılan kaliteli ve güvenli (yavaş sindirilen) nişasta kaynakları nedeniyle rumen asidozunu (yem çarpması) önler, ishal ve ayak problemleri (laminitis) gibi sorunları minimize eder.

Kaliteli premiks (vitaminler ve mineraller) sayesinde düvelerde büyüme ve gelişmeyi teşvik eder, buna karşın besleme kaynaklı üreme (kızgınlık göstermeme ve/ya döl tutmama) ve metabolik sorunlara (tırnak deformasyonu) karşı etkin koruma sağlar.

Kaliteli ve güvenli ham madde kullanımı sayesinde karaciğer, meme bezleri (mastitis), üreme (kızgınlık göstermeme veya döl tutmama) ve sindirim (ishal) sisteminde toksinlere bağlı şekillenen sorunlar görülmez.

Kullanım Alanı ve Şekli

Düve Yemi, damızlık olarak yetiştirilen düvelerin 6 aylık dönemden doğumuna 3-6 hafta kalana kadar geçen süreçte kullanılır.

Sütçü veya damızlıkçı işletmelerdeki düvelerin beslenmesinde kullanılır.

Düve Yemi, düveler ile kurudaki ineklere kaba yemler (mısır silajı, yulaf kuru otu vb.) ile birlikte dengeli bir TMR içerisinde verilmesi sindirim sağlığı ve yemden maksimum yararlanma bakımından daha uygundur.

Temiz su ve kaya tuzu karma yem tüketen düvelerin serbest olarak (ad libitum) her daim erişimine elverişli olmalıdır.

Düve Yeminin, günde en az 2 öğün olarak verilmesi uygundur.

Düve Yemine geçişte sindirim sistemi adaptasyonu amacıyla mutlaka en az 7 günlük bir yem geçiş programı uygulanmalıdır.