Buzağı Başlangıç Yemi (%19 Ham Protein – 2800 Kcal/kg Metabolik Enerji)

Buzağıların, doğumun 5. gününden 2-3 aylık yaşının sonuna kadar geçen süreçte büyüme ve gelişmeleri için ihtiyaç duyduğu protein, enerji ve diğer besin maddelerini optimum olarak sağlayan konsantre yemdir.

Buzağı Başlangıç Yemi Üretiminde Kullanılan Ham Maddeler

Buzağı Başlangıç Yemi; mısır, arpa, mısır gluteni, soya küspesi (%46 ham protein), kanola küspesi, ayçiçeği küspesi (%36 ham protein – kabuksuz), DDGS ve buğday kepeği ham maddelerinden üretilmektedir.

Buzağı Başlangıç Yemi Üretiminde Kullanılmayan Ham Maddeler

Buzağı Başlangıç Yemi üretiminde buğday (hızlı nişasta sindirimi nedeniyle rumen asidoza neden olur), üre (NPN), amonyum sülfat (NPN), ayçiçeği kabuğu, ayçiçeği küspesi (%28 ham protein), hayvansal protein kaynakları, her türlü gıda sanayi artıkları (bisküvi, mantı, çikolata, cips, kuruyemiş vb.) ve iade artıkları gibi ham maddeler kullanılmaz.

Kullanım Avantajları

İçeriğindeki kaliteli ham maddeler sayesinde hoş bir tat ve aromaya sahiptir, buzağılar tarafından sevilerek tüketilir.

Bileşimindeki kaliteli protein ve enerji kaynakları ile premiks (vitaminler ve mineraller) sayesinde maksimum büyüme ve yüksek canlı ağırlık artışı sağlar.

Yüksek düzeyde büyüme ve gelişme için gerekli olan yüksek sindirilebilir niteliğe sahip kaliteli ham maddelerden imal edilir.

Büyüme ve gelişmede rol oynayan işkembenin fiziksel ve metabolik gelişimini uyararak yemden yararlanmayı artırır.

Hızlı büyümeyi ve gelişmeyi uyararak buzağıların erken sütten kesilmesini sağlar.

İmalatında kullanılan kaliteli ve güvenli nişasta kaynakları sayesinde işkembe asidozunu (yem çarpması) önler, asidoza bağlı ortaya çıkan ishal gibi sağlık sorunlarının ortaya çıkmasını engeller.

Kaliteli premiks (vitaminler ve mineraller) sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek büyüme performansını artırır, hastalıklara karşı etkin koruma sağlar.

Kaliteli ve güvenli ham madde kullanımı sayesinde karaciğer, meme bezleri (mastitis), üreme (kızgınlık göstermeme veya döl tutmama) ve sindirim (ishal) sisteminde toksinlere bağlı şekillenen sorunlar görülmez.

Kullanım Alanı ve Şekli

Yeni doğmuş buzağılarda, doğumun 5. gününden itibaren başlamak üzere 2-3. aylık yaş sonuna kadar kullanılır.

Sütçü, damızlık veya etçi sığır barındıran işletmelerde buzağı büyütmede kullanılır.

Buzağılara ağız sütü 3 öğün olarak ya da buzağı maması 2 öğün olacak şekilde içirilmelidir. Aksi takdirde buzağıların buzağı başlangıç yemine ve kuru ota olan ilgisi azalacağından işkembe gelişimi dolayısı ile ağırlığı kazancında gecikmeler yaşanacaktır.

Aşırı kesif yem tüketimine bağlı işkembe içerisinde oluşabilecek sorunları (asidoz ve şişme) önlemek ve işkembenin fiziksel olarak gelişmesine (kaslanması) yardımcı olmak amacıyla ince kıyılmış kaliteli kuru otların (kuru çayır veya yonca otu) buzağı başlangıç yemlerine %5-10 oranında katılması uygun olacaktır.

Buzağı Başlangıç Yeminin dışkı gibi etmenler nedeniyle kirlenmesine veya uzun süre yemlikte kalması sonucu bayatlamasına müsaade edilmemelidir. Taze ve temiz içme suyu her daim buzağıların önünde bulundurulmalı, kirlenmesi durumunda hemen değiştirilmelidir.

Çok erken ya da geç dönemde biçilerek tüketime sunulan yonca buzağılarda sindirim bozukluklarına ve ishale yol açabilir, bu nedenle dikkatli davranılmalıdır. Bu dönemde saman gibi kötü kaliteli kaba yemler kesinlikle verilmemelidir.

Buzağılar 60 günlük yaşa ulaştıklarında Buzağı Büyütme Yemine geçiş yapılmalıdır.