Finish Besi Yemi (%15 Ham Protein – 2800 Kcal/kg Enerji)

Finish Besi Yemi, besinin periyodunun son dönemine girmiş sığırların bu süreçte gereksinim duydukları protein, enerji ve diğer besin maddelerini yeterli ve dengeli olarak sağlayan konsantre besi yemidir.

Finish Besi Yemi Üretiminde Kullanılan Ham Maddeler

Finish Besi Yemi; mısır, arpa, mısır gluteni, soya küspesi (%46 ham protein), kanola küspesi, ayçiçeği küspesi (%36 ham protein – kabuksuz), DDGS ve buğday kepeği ham maddelerinden üretilmektedir.

Finish Besi Yemi Üretiminde Kullanılmayan Ham Maddeler

Finish Besi Yemi üretiminde buğday (hızlı nişasta sindirimi nedeniyle rumen asidoza neden olur), üre (NPN), amonyum sülfat (NPN), ayçiçeği kabuğu, ayçiçeği küspesi (%28 ham protein), hayvansal protein kaynakları, her türlü gıda sanayi artıkları (bisküvi, mantı, çikolata, cips, kuruyemiş vb.) ve iade artıkları gibi ham maddeler kullanılmaz.

Kullanım Avantajları

Besi sığırlarında hızlı ve yüksek canlı ağırlık artışı sağlamak amacıyla kaliteli protein ve enerji kaynaklarından üretilir.  Besi süresini kısaltarak, karlılığını artırır.

İçerdiği kaliteli protein içeriği (%27 bypass) ile protein sentezi için gerekli amino asitleri optimum düzeyde sağlayarak besi performansını maksimize eder, buna karşın azot kayıplarını (üre) azaltır.

Sığır besisinde istenmeyen deri altındaki ve karın boşluğundaki yağlanmayı azaltırken, karkas ve et randımanını arttırır.

Üretiminde kullanılan kaliteli yem ham maddeleri ve premiks sayesinde kırmızı etin oksidasyona (bozulma) karşı korunmasını sağlar, bu sayede ürün kalitesini muhafaza ederek raf ve depolama süresini uzatır.

İçerisindeki güvenli (yavaş sindirilen) nişasta kaynakları sayesinde işkembe asidozunu (yem çarpması) önler, besi performansını olumsuz etkileyen ishal ve ayak problemleri (laminitis) gibi sorunların ortaya çıkmasını engeller.

Kaliteli premiks (vitaminler ve mineraller) kullanımı sayesinde bağışıklık sistemini destekleyerek hastalıklara karşı koruma sağlar, sığırların besi performansını artırır.

Kaliteli ve güvenli ham madde kullanımı sayesinde karaciğer ve sindirim (ishal) sisteminde toksinlere bağlı sorunlar şekillenmez.

Kullanım Alanı ve Şekli

Finish Besi Yeminin besideki sığırlara kaba yemler (mısır silajı, yonca kuru otu, saman, yulaf kuru otu vb.) ile birlikte dengeli bir TMR içerisinde verilmesi daha faydalıdır.

Finish Besi Yemi sunulan sığırların temiz su, kaya tuzu ve kaliteli kaba yemlere serbest olarak (ad libitum) erişimi bulunmalıdır.

Finish Besi Yemi, günde 2 öğün şeklinde verilmesi en uygun olan uygulamadır.

Sindirim sistemi sağlığını korumak ve besi sığırlarının adaptasyonunu sağlamak amacıyla başka bir besi yeminden Finish Besi Yemine geçişte en az 7 günlük bir yem geçiş programı uygulanmalıdır.