Keçi Süt Yemi (%19 Ham Protein – 2650 Kcal/kg Metabolik Enerji)

Konsantre yem ile veya konsantre yem yanında arpa, buğday, mısır gibi tahıllarla beslenen yüksek verimli süt keçilerinin gereksinim duyduğu kaliteli protein, enerji ve diğer besin maddelerini optimum olarak sağlayan konsantre süt yemidir.

Keçi Süt Yemi Üretiminde Kullanılan Ham Maddeler

Keçi Süt Yemi; mısır, arpa, mısır gluteni, soya küspesi (%46 ham protein), kanola küspesi, ayçiçeği küspesi (%36 ham protein – kabuksuz), DDGS ve buğday kepeği ham maddelerinden üretilmektedir.

Keçi Süt Yeminde Üretiminde Kullanılmayan Ham Maddeler

Keçi Süt Yemi üretiminde buğday (hızlı nişasta sindirimi nedeniyle rumen asidoza neden olur), üre (NPN), amonyum sülfat (NPN), ayçiçeği kabuğu, ayçiçeği küspesi (%28 ham protein), hayvansal protein kaynakları, her türlü gıda sanayi artıkları (bisküvi, mantı, çikolata, cips, kuruyemiş vb.) ve iade artıkları gibi ham maddeler kullanılmaz.

Kullanım Avantajları
İmalatında kullanılan kaliteli protein ve enerji kaynakları sayesinde maksimum mikrobiyal protein sentezi sağlar, süt sentezi için gerekli tüm amino asitleri optimum düzeyde sağlayarak süt verimini maksimize eder, buna karşın azot kayıplarını (üre) azaltır.

Kandaki üre azotu (BUN) konsantrasyonunu normal sınırlar içerisinde kalmasını sağlayarak keçilerde üreme etkinliğini korur.

İkiz veya çoğuz yavru taşıyan gebe keçilerde Gebelik Toksemisi riskini minimize eder.

Keçilerde laktasyon persistensini (süt veriminde devamlılık) koruyarak süt veriminde gerçekleşen fizyolojik azalmayı yavaşlatır, bu sayede keçilerin potansiyel süt verimine ulaşmalarını sağlar.

Sahip olduğu güvenli (yavaş sindirilen) nişasta kaynakları nedeniyle işkembe asidozunu (yem çarpması) önler, asidoza bağlı şekillenen ishal ve ayak problemleri (laminitis) gibi sorunların ortaya çıkmasını engeller.

İçeriğindeki kaliteli premiks (vitaminler ve mineraller) sayesinde süt verimi ile üreme (ikizlik) performansını arttırır, buna karşın besleme kaynaklı metabolik sorunların (süt humması, tırnak deformasyonu) ortaya çıkmasını minimize eder.

Kaliteli ve güvenli ham madde kullanımı sayesinde karaciğer ve sindirim (ishal) sisteminde toksinlere bağlı sorunlar şekillenmez.

Kullanım Alanı ve Şekli

Keçi Süt Yemi, kuru dönemin sonuna yaklaşan gebe keçiler ile sağmal keçilerin günlük süt verim potansiyeline uygun olacak şekilde laktasyon boyunca verilir.

Sütçü veya damızlık keçi işletmeleri tarafından kullanılmaktadır. Keçi Süt Yemini mısır silajı, kuru otlar gibi kaba yemlere sahip işletmeler rahatlıkla kullanabilir.

Keçi Süt Yeminin sağmal keçilere dane ve/ya kaba yemler (mısır silajı, yonca kuru otu, saman, yulaf kuru otu vb.) ile birlikte dengeli bir TMR içerisinde verilmesi sindirim sağlığı ve süt verimi açısından daha faydalıdır.

Keçi Süt Yemi miktarı süt verimine bağlı olarak günlük 1-2 kg olacak şekilde verilmeli, laktasyonun ilerleyişi çerçevesinde süt veriminde görülen düşüşe paralel olarak yem miktarı da günlük 100-250 gr düzeyine kademeli olarak kadar düşürülmelidir.

Karma yem tüketen sağmal keçiler temiz su, kaya tuzu ve kaba yemlere her daim serbest olarak (ad libitum) erişebilmelidir.

Başka bir yemden Keçi Süt Yemine geçişte adaptasyon amacıyla mutlaka en az 7 günlük bir yem geçiş programı uygulanmalıdır.

Her gün aynı saatlerde yemleme yapılmalı, ani rasyon değişikliklerinden uzak durulmalıdır.

Özellikle doğumu takip eden süreçte sağmal keçilere kaliteli kaba yemler verilmeli, saman kullanılması tercih edilmemelidir.

Mısır silajı kullanımı söz konusu ise sağlık-koruma çerçevesinde silajın küf vb. maddeler içermediğinden emin olunmalıdır.