Yaşa Besi Yemi (%16,00 Ham Protein – 2600 Kcal/kg Enerji)

Besideki dana ve tosunların ihtiyaç duyduğu protein, enerji ve diğer besin maddelerini yeterli ve dengeli olarak sağlayan konsantre besi yemidir.

Yaşa Besi Yemi Üretiminde Kullanılan Ham Maddeler
Yaşa Besi Yemi üretiminde; mısır, arpa, ayçiçeği küspesi (%28 ham protein), buğday kepeği kullanılmaktadır.

Yaşa Besi Yemi Üretiminde Kullanılmayan Ham Maddeler
Yaşa Besi Yemi üretiminde; buğday (hızlı nişasta sindirimi nedeniyle rumen asidozuna neden olur),  üre (NPN), amonyum sülfat (NPN), ayçiçeği kabuğu, hayvansal protein kaynakları, her türlü gıda sanayi artıkları (bisküvi, mantı, çikolata, cips, kuruyemiş vb.) ve iade artıkları kullanılmamaktadır.

Kullanım Avantajları
İçerdiği kaliteli protein ve enerji kaynakları hızlı karkas gelişimini destekler.

İyi besi performansı sayesinde besi süresini kısaltırken besi karlılığını artırır.

Deri altı ve karın boşluğunda daha az yağlanmaya neden olur, bu sayede karkas ve et randımanını arttırır.

İmalatında kullanılan güvenli (yavaş sindirilen) nişasta kaynakları nedeniyle rumen asidozunu (yem çarpması) önler, asidoza bağlı ishal ve ayak problemleri (laminitis) görülmez.

Üretiminde kullanılan kaliteli ve güvenli ham maddeler sayesinde kesif yemlerdeki toksinlere bağlı ortaya çıkan karaciğer ve sindirim sistemi sorunları görülmez.

Kullanım Alanı ve Şekli

Besi amacıyla yetiştiriciliği yapılan sığırların beslenmesinde kullanılır.

Besi sığırı, kasaplık kısır düve, kurbanlık sığırı yetiştiriciliği yapan işletmelerde kullanılması uygundur.

Besiye alınan genç sığırlara canlı ağırlığının %2’si düzeyinde kaba yem ile birlikte günlük her 100 kg canlı ağırlık için 1,5 kg Yaşa Besi Yemi verilmeli, bu miktar besi periyodu ilerledikçe 2 veya 2,5 kg üzerine çıkarılmalıdır.

Yaşa Besi Yeminin, TMR (toplam karışık rasyon) içerisinde kaba yemler (mısır silajı, yonca kuru otu, saman, yulaf kuru otu vb.) ile besi sığırlarına verilmesi yemden yararlanmayı artırır.

Yaşa Besi Yemini tüketen sığırların her zaman ulaşabilecekleri temiz su, kaya tuzu ve kaliteli kaba yemler önlerinde serbest olarak (ad libitum) bulundurulmalıdır.

Yaşa Besi Yeminin, iki eşit porsiyonda günde 2 öğün olarak verilmesi daha uygundur.

Başka bir besi yeminden Yaşa Besi Yemine geçişte adaptasyon amacıyla 5 günlük bir yem geçiş programı uygulanmalıdır.