Prenses 18 Süt Yemi (%18 Ham Protein – 2600 Kcal/kg Metabolik Enerji)

Mısır silajı, saman gibi kaba yemlerin verildiği orta düzeyde süt veren sağmal ineklerin gereksinim duyduğu kaliteli protein, enerji ve diğer besin maddelerini optimum olarak sağlanmasında kullanılan konsantre süt yemidir. Laktasyon süresince güvenle kullanılır.

Prenses 18 Süt Yemi Üretiminde Kullanılan Ham Maddeler

Prenses 18 Süt Yemi; mısır, arpa, kanola küspesi, ayçiçeği küspesi (%36 ham protein – kabuksuz), DDGS ve buğday kepeği ham maddelerinden üretilmektedir.

Prenses 18 Süt Yeminde Üretiminde Kullanılmayan Ham Maddeler

Prenses 18 Süt Yemi üretiminde buğday (hızlı nişasta sindirimi nedeniyle rumen asidoza neden olur), üre (NPN), amonyum sülfat (NPN), ayçiçeği kabuğu, ayçiçeği küspesi (%28 ham protein), hayvansal protein kaynakları, her türlü gıda sanayi artıkları (bisküvi, mantı, çikolata, cips, kuruyemiş vb.) ve iade artıkları gibi ham maddeler kullanılmaz.

Kullanım Avantajları

Bileşimindeki kaliteli protein ve enerji kaynakları sayesinde rumende maksimum mikrobiyal protein sentezi sağlar.

Kaliteli protein içeriği ile sağmal ineklerin süt sentezi için ihtiyaç duyduğu amino asitleri yeterli ve dengeli sağlayarak süt üretimini artırır, buna karşın azot kayıplarını (üre) azaltır.

Kandaki üre azotu (BUN) değerlerini normal sınırlar içerisinde tutarak üreme etkinliğini korur.

Sağmal ineklerin doğumundan sonra Negatif Enerji Dengesine (NED) girmesini önleyerek ketoza yakalanmasını engeller.

Laktasyon persistensini (süt veriminde devamlılık) koruyarak süt verimindeki azalmayı yavaşlatır, toplam süt üretim potansiyeline ulaşılmasını sağlar, işletme karlılığını artırır.

İmalatında kullanılan güvenli (yavaş sindirilen) nişasta kaynakları sayesinde rumen asidozunu (yem çarpması) önler, asidoza bağlı şekillenen ishal ve ayak problemleri (laminitis) gibi sorunların ortaya çıkmasını engeller.

İçerisindeki kaliteli premiks (vitaminler ve mineraller) sayesinde bağışıklık sistemini destekler, buna karşın besleme kaynaklı üreme (kızgınlık göstermeme ve/ya döl tutmama) veya metabolik sorunları (süt humması, tırnak deformasyonu) minimize eder.

Kaliteli ve güvenli ham madde kullanımı sayesinde karaciğer, meme bezleri (mastitis), üreme (kızgınlık göstermeme veya döl tutmama) ve sindirim (ishal) sisteminde toksinlere bağlı şekillenen sorunlar görülmez.

Kullanım Alanı ve Şekli

Prenses 18 Süt Yemi, kuru dönemdeki inekler ile gebe düvelerde doğuma 2 hafta kala başlamak üzere alıştırılarak laktasyon süresince kullanılır.

İşletmedeki sağmal inekler ayrı besleme gruplarına ayrılmayacaksa sağmal gün sayısı artan hayvanlara daha az yem verilmek suretiyle kuru döneme kadar da kullanımı mümkündür.

Prenses 18 Süt Yemini özellikle sağmal ineklerin beslenmesinde su içeriği yüksek kaba yem şeklinde tabir edilen; mısır silajı, yaş pancar posası, reygrass silajı vb. materyallere sahip işletmeler ile arpa, mısır vb. tahıl kırması kullanılan işletmelerin kullanımı için uygundur.

Prenses 18 Süt Yemi sağmal ineklere dane ve/ya kaba yemler (mısır silajı, yonca kuru otu, saman, pancar posası, yulaf kuru otu vb.) ile birlikte dengeli bir TMR içerisinde sunulması sindirim sistemi sağlığı ve etkinliği bakımından daha faydalı olacaktır.

Sağmal inekler her daim temiz su, kaya tuzu ve kaliteli kaba yemlere serbest olarak (ad libitum) erişebilme imkanı verilmelidir.

Prenses 18 Süt Yemi sağmal ineklerin süt üretimine göre günde 2-3 öğün olarak verilmesi daha uygundur.

Prenses 18 Süt Yemine geçişte sindirim sisteminin adaptasyonu ve hayvan sağlığının korunması amacıyla en az 7 günlük bir yem geçiş programı uygulanmalıdır.