Koyun Süt Yemi (%17 Ham Protein – 2500 Kcal/kg Metabolik Enerji)

Konsantre yem ile veya konsantre yem yanında arpa, buğday, mısır gibi tahıllarla beslenen yüksek verimli süt koyunlarının gereksinim duyduğu kaliteli protein, enerji ve diğer besin maddelerini optimum düzeyde sağlayan konsantre süt yemidir.

Koyun Süt Yemi Üretiminde Kullanılan Ham Maddeler

Koyun Süt Yemi; mısır, arpa, mısır gluteni, soya küspesi (%46 ham protein), kanola küspesi, ayçiçeği küspesi (%36 ham protein – kabuksuz), DDGS ve buğday kepeği ham maddelerinden üretilmektedir.

Koyun Süt Yeminde Üretiminde Kullanılmayan Ham Maddeler

Koyun Süt Yemi üretiminde buğday (hızlı nişasta sindirimi nedeniyle rumen asidoza neden olur), üre (NPN), amonyum sülfat (NPN), ayçiçeği kabuğu, ayçiçeği küspesi (%28 ham protein), hayvansal protein kaynakları, her türlü gıda sanayi artıkları (bisküvi, mantı, çikolata, cips, kuruyemiş vb.) ve iade artıkları gibi ham maddeler kullanılmaz.

Kullanım Avantajları
Maksimum rumen mikrobiyal protein sentezini sağlamak amacıyla kaliteli protein ve enerji kaynakları içerir. Süt sentezi için gerekli amino asitleri yeterli ve dengeli sağlayarak süt verimini maksimize eder, buna karşın azot kayıplarını (üre) azaltır.

Kandaki üre azotu (BUN) konsantrasyonunu normal sınırlar içerisinde kalmasını sağlayarak koyunlarda üreme etkinliğini korur.

İkiz veya çoğuz yavru taşıyan gebe koyunlarda Gebelik Toksemisi riskini minimize eder.

Koyunlarda laktasyon persistensini (süt veriminde devamlılık) koruyarak süt veriminde gerçekleşen fizyolojik azalmayı yavaşlatır, bu sayede koyunların potansiyel süt verimine ulaşmalarını sağlar.

Sahip olduğu güvenli (yavaş sindirilen) nişasta kaynakları nedeniyle işkembe asidozunu (yem çarpması) önler, asidoza bağlı şekillenen ishal ve ayak problemleri (laminitis) gibi sorunların ortaya çıkmasını engeller.

İçeriğindeki kaliteli premiks (vitaminler ve mineraller) sayesinde süt verimi ile üreme (ikizlik) performansını arttırır, buna karşın besleme kaynaklı metabolik sorunların (süt humması, tırnak deformasyonu) ortaya çıkmasını minimize eder.

Kaliteli ve güvenli ham madde kullanımı sayesinde karaciğer ve sindirim (ishal) sisteminde toksinlere bağlı sorunlar şekillenmez.

Kullanım Alanı ve Şekli

Koyun Süt Yemi, kuru dönemin sonuna yaklaşan gebe koyunlar ile sağmal koyunlara günlük süt verim potansiyeline uygun olacak şekilde laktasyon boyunca verilir.

Sütçü veya damızlık koyun işletmeleri tarafından kullanılmaktadır. Koyun Süt Yemini mısır silajı, kuru otlar gibi kaba yemlere sahip işletmeler rahatlıkla kullanabilir.

Koyun Süt Yeminin sağmal koyunlara dane ve/ya kaba yemler (mısır silajı, yonca kuru otu, saman, yulaf kuru otu vb.) ile birlikte dengeli bir TMR içerisinde verilmesi sindirim sağlığı ve süt verimi açısından daha faydalıdır.

Koyun Süt Yemi miktarı süt verimine bağlı olarak günlük 1-2 kg olacak şekilde verilmeli, laktasyonun ilerleyişi çerçevesinde süt veriminde görülen düşüşe paralel olarak yem miktarı da günlük 100-250 gr düzeyine kademeli olarak kadar düşürülmelidir.

Karma yem tüketen sağmal koyunlar temiz su, kaya tuzu ve kaba yemlere her daim serbest olarak (ad libitum) erişebilmelidir.

Başka bir yemden Koyun Süt Yemine geçişte adaptasyon amacıyla mutlaka en az 7 günlük bir yem geçiş programı uygulanmalıdır.

Her gün aynı saatlerde yemleme yapılmalı, ani rasyon değişikliklerinden uzak durulmalıdır.

Özellikle doğumu takip eden süreçte sağmal koyunlara kaliteli kaba yemler verilmeli, saman kullanılması tercih edilmemelidir.

Mısır silajı kullanımı söz konusu ise sağlık-koruma çerçevesinde silajın küf vb. maddeler içermediğinden emin olunmalıdır.